Jak dodać karę umowną do umowy z Lektorem?

Jak dodać karę umowną do umowy z Lektorem?

Zapraszam do zapoznania się ze wskazówką, która pomoże Wam sformułować postanowienie dotyczące kary umownej.

A zatem: jak dodać karę umowną do umowy z Lektorem?

PO PIERWSZE – wskaż zdarzenie, za które kara umowna będzie należna.

Przykład: 

  • naruszenie poufności
  • naruszenie zakazu konkurencji
  • nieobecność na zajęciach
  • nieterminowe prowadzenie dokumentacji z zajęć

PO DRUGIE – formułując treść klauzuli kary umownej pamiętaj o wskazaniu wysokości kary umownej.

Przykład:

– W przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez Lektora, Lektor zapłaci karę umowną w kwocie 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia

PO TRZECIE – dodaj do umowy postanowienie o odszkodowaniu uzupełniającym.

Przykład:

W przypadku gdy szkoda przewyższa zastrzeżoną w umowie karę umowną, Szkoła ma prawo dochodzić od Lektora odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

pAKIETY DOKUMENTÓW -gotowe rozwiązania.

Dla właścicieli szkół językowych i firm edukacyjnych.

POMOGĘ CI PROWADZIĆ TWÓJ BIZNES EDUKACYJNY LEGALNIE, BEZPIECZNIE I ZGODNIE Z PRAWEM. SKORZYSTAJ Z MOICH PRAWNICZYCH SKRZYDEŁ. 

Nazywam się Kinga Konopelko. Jestem radcą prawnym i na co dzień wspieram właścicieli szkół i firm edukacyjnych, edukatorów i firmy szkoleniowe. Prowadzę konsultacje, tworzę umowy, wdrażam RODO, organizuję szkolenia lub występuję jako prelegentka na konferencjach branżowych.

To, że tak aktywnie działam dla branży edukacyjnej to nie przypadek (Więcej o tym przeczytasz TUTAJ). Znam dylematy firm edu i problemy, z jakimi na co dzień mierzą się właściciele biznesów edukacyjnych. Zapraszam Cię pod moje prawnicze skrzydła!   

KINGA KONOPELKO