Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  – WSPÓŁADMINISTROWANIE

Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu wyjaśnienia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, jak je przetwarzamy, jakie zasady bezpieczeństwa danych
(i innych treści, plików „cookies”) stosujemy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW

I. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Twoimi danymi administruje Kinga Konopelko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko, ul. Sezamkowa 28/3, 52-314 Wrocław, NIP: 9591930616, e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl zwana dalej Współadministratorem 1/Administratorem 1 oraz Sabina Polak – Tokarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROJECT 4U Sabina Polak-Tokarz, ul. Palmowa 43, 43-100 Tychy NIP: 5492157039, e-mail: team@mowpoangielsku.pl dalej Współadministrator 2/ Administrator 2, dalej łącznie jako Współadministrator/Administrator.

II. Jakie są zasady administrowania Twoimi danymi?

 1. W ramach umowy o współadministrowanie, uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności co do wypełniania obowiązków wynikających z RODO,
  w szczególności uzgodniliśmy, że:
 2. odpowiedzialnym za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego jest Współadministrator 1, tj. Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko,
 3. odpowiedzialnym wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw jest Współadministrator 1, tj. Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec każdego z Administratorów. W takim przypadku Twoje żądanie zostanie przekazane temu Współadministratorowi, który zgodnie z ustaleniami powyżej – zrealizuje Twoje żądanie.
 4. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, w tym treści uzgodnień między Współadministratorami możesz kontaktować się pod adres e-mail kancelaria@kingakonopelko.pl.

III. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratorów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia)            Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu
  o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych
  i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Wysyłki Newslettera, w tym wysyłki informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratorów w celu marketingu produktów i usług każdego ze Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.    
Do celów komunikacji handlowej, potrzebujemy Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej

 • Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami. Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 • Zamieszczania komentarzy lub opinii

W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Promocji i marketingu

W przypadku gdy przekażesz nam swoje dane w postaci np. opinii z danymi osobowymi lub wizerunku do umieszczenia np. w zakładce recenzje/ referencje, dane te będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

 • Zbierania danych wrażliwych

W niektórych przypadkach, konieczne może być podanie danych wrażliwych (m.in. danych dot. zdrowia). Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowej realizacji umowy w zależności od zakresu i charakteru współpracy.

 • Organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursów  

W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez Uczestnika konkursu w związku z udziałem w Konkursie, dane będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac czy w działalności edukacyjno-informacyjnej, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. Dane są przetwarzane na podstawie uzasadnione prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 lit. f RODO), którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału oraz przeprowadzenie konkursu, a następnie opublikowanie informacji o laureatach, a także archiwizacja dokumentów. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

IV. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów, tj. firmie hostingowej, firmie wspierającej w obsłudze Klienta oraz realizacji umów, firmie świadczącej usługi chmurowe oraz udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM), firmie informatycznej, firmie świadczącej usługi wysyłki newslettera, operatorom pocztowym lub firmie kurierskiej, podwykonawcom, innym podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.[KK1] 

V. Twoje prawa

W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu, w sposób wskazany w Polityce prywatności celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

VI. Polityka plików cookies

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

 • Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej.

Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na       Facebooku.

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

Strona internetowa oferuje także możliwość zakupów online. W celu realizacji zamówienia i należytego wykonania umowy, Administrator zbiera i przetwarza dane Użytkownika takie jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do wystawienia faktury. Te dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie których Użytkownik wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.

Dane zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

monitorowania stanu sesji,

analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

w celach statystycznych i marketingowych,

w celu realizacji umowy z Użytkownikiem.

 • Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

 • Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Administrator 1 i 2 oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.[K2] 

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.