Czy można zawrzeć umowę o dzieło z lektorem szkoły językowej?

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z lektorem szkoły językowej?

UWAGA! ZUS planuje kontrole umów w związku z tym, że w styczniu 2021r. pojawił się obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUSU. 

Warto jeszcze raz przeanalizować sobie zawierane przez Szkołę umowy.

Pytaniem, które bardzo często otrzymuję podczas konsultacji lub które pojawia się na etapie zlecenia mi przygotowania umowy dla lektora jest pytanie:

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z lektorem?

Na to pytanie postaram Cię się dzisiaj odpowiedzieć.

Posłuchaj…

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z lektorem?

Zasadniczo nie.

W prawie polskim swoboda umów jest bardzo szeroka, ale jednak ogranicza ją m.in. charakter stosunku prawnego, czyli jeśli zawierasz umowę, która ma głównie cechy umowy zlecenia, to nazwanie jej w inny sposób nie zmieni jej postaci.

Główną cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest:

– obiektywnie możliwy do osiągnięcia rezultat.

Na czym polega natomiast praca lektora? Czy polega na osiągnięciu rezultatu?

Celem pracy lektora jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ten sposób, aby jak najlepiej przekazać wiedzę słuchaczom. 

Nauczanie nie jest więc dziełem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Co do zasady jest to umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług. 

Nie zlecamy lektorowi uzyskanie efektu, który byłby mierzalny, możliwy do sprawdzenia, porównania z konkretnymi parametrami i ewentualnego poprawienia. 

Czy istnieją jednak sytuacje, w których możliwe jest zawarcie umowy o dzieło z lektorem?

Kiedy można zawrzeć umowę o dzieło z lektorem?

Można by było rozważać tę opcję, gdyby przedmiotem umowy było przygotowanie autorskich materiałów (np. ćwiczeń, tekstów, artykułów, materiałów audiowizualnych).

W tym wypadku możesz zawrzeć umowę o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Czy udostępnienie specjalistycznych wykładów i prowadzenie nauczania w oparciu o nie może być przedmiotem umowy o dzieło?

Obecnie, z uwagi na rygorystyczne podejście ZUSU, również  w tym wypadku istnieje bardzo wysokie ryzyko zakwestionowania umowy przez ZUS, ponieważ opracowanie konspektu nauczania jest elementem przeprowadzania kursów i szkoleń językowych.

Co zrobić, gdy ZUS zakwestionuje umowę o dzieło z lektorem?

ZUS będzie mógł domagać się w takim wypadku uregulowania zaległych składek w takiej wysokości jaka obowiązywałyby w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o pracę.

Doliczone zostaną do nich również ustawowe odsetki (ich wysokość możesz samodzielnie obliczyć w kalkulatorze odsetkowym dostępnym na stronie ZUS).

Konieczność uregulowania zaległości wraz z odsetkami będzie jednak dotyczyła tylko zobowiązań składkowych powstałych do pięciu lat wstecz.

Czy od decyzji ZUS w sprawie umowy o dzieło można się odwołać

Od decyzji ZUS-u przysługuje jednak odwołanie. W przypadku, gdy urząd uzna je za zasadne, to uchyli lub zmieni własną decyzję w terminie 30 dni.

W przeciwnym razie przekaże on akta sprawy do sądu, który rozpatrzy okoliczności sporne.

Czas rozpoznawania sprawy jest różny, zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, jednak trwa to zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy.

pAKIETY DOKUMENTÓW -gotowe rozwiązania.

Dla właścicieli szkół językowych i firm edukacyjnych.

POMOGĘ CI PROWADZIĆ TWÓJ BIZNES EDUKACYJNY LEGALNIE, BEZPIECZNIE I ZGODNIE Z PRAWEM. SKORZYSTAJ Z MOICH PRAWNICZYCH SKRZYDEŁ. 

Nazywam się Kinga Konopelko. Jestem radcą prawnym i na co dzień wspieram właścicieli szkół i firm edukacyjnych, edukatorów i firmy szkoleniowe. Prowadzę konsultacje, tworzę umowy, wdrażam RODO, organizuję szkolenia lub występuję jako prelegentka na konferencjach branżowych.

To, że tak aktywnie działam dla branży edukacyjnej to nie przypadek (Więcej o tym przeczytasz TUTAJ). Znam dylematy firm edu i problemy, z jakimi na co dzień mierzą się właściciele biznesów edukacyjnych. Zapraszam Cię pod moje prawnicze skrzydła!   

KINGA KONOPELKO