Umowa o pracę w szkole językowej

Umowa o pracę w szkole językowej

Zatrudnianie lektorów w szkole językowej na podstawie umowy o pracę to temat o niegasnącej popularności wśród właścicieli. Często ze względu na specyfikę pracy w takiej szkole, nie jest to najpopularniejsza forma zatrudnienia. Czy słusznie?

W przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), o których była mowa w poprzednich artykułach, umowa o pracę regulowana jest przez Kodeks Pracy. Podmiotami, które tworzą stosunek pracy są pracodawca i pracownik.

Pracownikami nie są więc osoby świadczące:

  • pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • prowadzące działalność gospodarczą (b2b),
  • wykonujące pracę nakładczą

WARTO PAMIĘTAĆ!

Samo zawarcie umowy cywilnoprawnej nie przesądza o jej charakterze. Trzeba mieć to na uwadze, jeśli w rzeczywistości wykonywana praca nosi znamiona pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę – w takim przypadku pracownik może sądownie domagać się uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę!

Relacje pracownik-pracodawca

Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

Natomiast pracodawca przez umowę o pracę zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:

  • umowę na okres próbny,
  • umowę na czas określony,
  • umowę na czas nieokreślony

Każda z nich ma określony, zależny od długości trwania termin wypowiedzenia.

Kwestie związane z wynagrodzeniem

Należy pamiętać, że w przypadku umowy o pracę kwota na umowie zawsze powinna być podana jako brutto. Oprócz kwoty netto, która trafia na konto pracownika wynagrodzenie za pracę obejmuje także składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Ze względu na ich wielkość, zatrudnienie na umowę o pracę generuje wysokie obciążenia dla pracodawcy, co jest najczęstszym powodem, dla którego w szkole językowej dominuje zatrudnianie na umowie zlecenia, bądź współpraca b2b z lektorem prowadzącym działalność gospodarczą.

Warto jednak rozważyć, czy ten koszt, choć wysoki, nie przełoży się na poprawę działania naszego przedsiębiorstwa.

Zalety oferowania umowy o pracę w szkole językowej

ZALETY oferowania w szkole językowej umowy o pracę:

  • stabilność zatrudnienia, która daje możliwość zbudowania stałej kadry lektorskiej – jest to szansa na zbudowanie lojalnego zespołu, który przecież tworzy trzon działania szkoły językowej
  • jako właściciel nie musisz martwić się, czy będziesz w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowania kursantów – pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zobowiązany jest do przepracowania wskazanej w umowie czy określonej wymiarem etatu liczby godzin
  • gwarancja stałego dochodu dla lektora/metodyka, jakże istotna np. w sezonie wakacyjnym
  • kto wie, czy system pracy etatowej nie sprawi, iż działalność Twojej szkoły się ustabilizuje a grafik nie będzie zależny od innych zleceń lektorów, którzy współpracują z Tobą dorywczo

Ze względu na ich wielkość, zatrudnienie na umowę o pracę generuje wysokie obciążenia dla pracodawcy, co jest najczęstszym powodem, dla którego w szkole językowej dominuje zatrudnianie na umowie zlecenia, bądź współpraca b2b z lektorem prowadzącym działalność gospodarczą.

Warto jednak rozważyć, czy ten koszt, choć wysoki, nie przełoży się na poprawę działania naszego przedsiębiorstwa.

WAŻNE!

Do obowiązków lektora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie musi należeć tylko prowadzenie zajęć językowych. W ramach obowiązków może on również tworzyć materiały dydaktyczne, przeprowadzać testy poziomujące z potencjalnymi klientami czy np. w okresie wakacyjnym organizować półkolonie czy wyjazdy językowe.

Niezmiennie warto pamiętać o konieczności uregulowania wszelkich ustaleń umownie!

Reasumując – zorganizowanie współpracy i sposobu zatrudniania lektorów to duże wyzwanie dla właściciela szkoły językowej. Warto jasno określić zasady i w porozumieniu z lektorem wypracować najlepszy dla obu stron model zatrudnienia.

Jeśli masz więcej pytań, pamiętaj o produktach, które przygotowałam z myślą o branży edukacji językowej (m.in. o umowach zlecenia dla lektora) lub skorzystaj z konsultacji, chętnie pomogę!

pAKIETY DOKUMENTÓW -gotowe rozwiązania.

Dla właścicieli szkół językowych i firm edukacyjnych.

POMOGĘ CI PROWADZIĆ TWÓJ BIZNES EDUKACYJNY LEGALNIE, BEZPIECZNIE I ZGODNIE Z PRAWEM. SKORZYSTAJ Z MOICH PRAWNICZYCH SKRZYDEŁ. 

Nazywam się Kinga Konopelko. Jestem radcą prawnym i na co dzień wspieram właścicieli szkół i firm edukacyjnych, edukatorów i firmy szkoleniowe. Prowadzę konsultacje, tworzę umowy, wdrażam RODO, organizuję szkolenia lub występuję jako prelegentka na konferencjach branżowych.

To, że tak aktywnie działam dla branży edukacyjnej to nie przypadek (Więcej o tym przeczytasz TUTAJ). Znam dylematy firm edu i problemy, z jakimi na co dzień mierzą się właściciele biznesów edukacyjnych. Zapraszam Cię pod moje prawnicze skrzydła!   

KINGA KONOPELKO