Czy mogę i jak zawiesić działalność mojej szkoły językowej / edukacyjnej na wakacje? Najważniejsze informacje. Krok po kroku.

Czy mogę i jak zawiesić działalność mojej szkoły językowej / edukacyjnej na wakacje? Najważniejsze informacje. Krok po kroku.

Prowadzenie biznesu edukacyjnego w okresie wakacji bywa cięższe niż w pozostałych miesiącach. Szczególnie, jeśli nauczasz dzieci i młodzież, które w czerwcu intensywnie odliczają ostatnie momenty do wolnego od szkoły i pozostałych lekcji dodatkowych.

Być może towarzyszy Ci już z tyłu głowy myśl, że koniecznie trzeba w tym czasie zorganizować jeszcze zajęcia wakacyjne tak, aby pozyskać od września nowych klientów. Czujesz na sobie presję, bo dookoła widzisz sporo takich ofert. Jednak z drugiej strony, marzysz o odpoczynku i spokojnym przemyśleniu tego, w jakim kierunku np. rozwijać swoją działalność po wakacjach.

Niezależnie od tego, czy jesteś w grupie pierwszej, czy w tej drugiej grupie, wiedz, że w pełni Cię rozumiem i wspieram, dlatego dzisiaj przychodzę z jednym z rozwiązań, z których możesz skorzystać właśnie w lipcu lub sierpniu.

Z tego wpisu dowiesz się, jak wygląda proces zawieszenia działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG (nieco inaczej kształtuje się to w spółkach), w tym m.in.:

– kiedy można zawiesić działalność gospodarczą,

– jak dokonać zawieszenia,

– jakie czynności możesz wykonywać w tym okresie,

– a czego musisz unikać.

Zacznijmy od korzyści, czyli wskazania powodu, dla którego zawieszenie działalności może się okazać Twoim game changerem w wakacyjnych miesiącach, zwłaszcza jeśli nauczasz wyłącznie dzieci lub młodzież. Jest to… to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz wtedy również składać deklaracji ZUS ani VAT. Brzmi zachęcająco? Przeczytaj poniżej szczegóły.

KIEDY MOŻNA ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Z zawieszenia działalności gospodarczej może skorzystać każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG, o ile nie zatrudnia pracowników. Poprzez zatrudnienie rozumiemy przede wszystkim umowę o pracę (nie ma znaczenia np. wymiar etatu), dlatego że inne rodzaje umów dużo rzadziej będą funkcjonować w biznesach edukacyjnych.

Co ważne, nie musisz rozwiązywać umów zleceń, B2B albo umów o dzieło, więc mitem jest to, że każde zatrudnienie lub współpraca, wykluczają możliwość zawieszenia działalności.

Nie ma znaczenia, jak długo prowadzisz działalność ani to w jakim okresie planujesz zawieszenie – na podstawie naszych rozmów z wieloma nauczycielami wiemy, że niektórzy korzystają z tego rozwiązania cyklicznie – co wakacje, zwłaszcza jeśli nauczają wyłącznie lub głównie dzieci.

JAK DOKONAĆ ZAWIESZENIA?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest naprawdę prostym procesem, jednak wymagającym zgłoszenia do CEIDG i wypełnienia wniosku, którego możesz dokonać:

-> podczas wizyty w urzędzie miasta / gminy,

-> listownie (listem poleconym, tylko pamiętaj, że w takim przypadku Twój wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza)

-> elektronicznie (i to właśnie ten wygodny sposób jest obecnie często wybierany przez przedsiębiorców).

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatne, a zmiana w twoim wpisie pojawi się w CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku.

Pamiętaj, że jeśli wniosek będzie niepoprawny – otrzymasz o tym powiadomienie (w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu zgłoszenia zawieszenia, jednak jeśli np. urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania, a jeśli tego nie zrobisz – taki wniosek nie będzie rozpatrzony).

Informacja o zawieszeniu zostanie przekazana przez CEIDG do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), więc nie ma potrzeby, aby oddzielnie informować te instytucje.

NA JAK DŁUGO MOŻNA ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ?

Działalność możesz zawiesić:

– na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni,

– dowolną ilość razy.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Np. wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć 7 lipca 2024 ze wskazaniem datą obowiązywania zawieszenia od 1 sierpnia 2024 r.

Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażesz datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu. Nie będziesz musiał w tym zakresie składać dodatkowego wniosku. Natomiast jeśli nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz.

JAKIE CZYNNOŚCI MOGĘ WYKONYWAĆ PODCZAS ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Zawieszenie działalności gospodarczej rozumiemy jako przerwę w jej prowadzeniu, stąd przede wszystkim nie możesz prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów. Nie ma znaczenia, czy np. byłby to jeden uczeń, a może tylko jeden kurs – te działania są wykluczone.

Na szczęście są także czynności, które możesz wykonywać w tym okresie i należą do nich m.in.:

  • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – np. wynajmować lokal do prowadzenia działalności,
  • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (czyli np. klient w okresie zawieszenia zapłaci zaległość za kurs zrealizowany przed okresem zawieszenia);
  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia.

W trakcie zawieszenia masz obowiązek m.in. uczestnictwa we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą Twojej działalności.

Możesz zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Możesz wtedy również powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A ULGA NA START

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zdecydujesz się na zawieszenie wykonywania działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy, czyli wlicza się do okresu, w którym możesz korzystać z ulgi.

SKŁADKI DO ZUS

W trakcie zawieszenia działalności nie płacisz składek, dlatego że nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS.

Natomiast przed złożeniem wniosku, przemyśl z jakim dniem chcesz tego dokonać, dlatego że jeśli zdecydujesz się na zawieszenie działalności w trakcie miesiąca, będziesz zobowiązany do zapłacenia:

  • składki zdrowotnej za cały miesiąc,
  • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu Twoja działalność była aktywna (w okresie zawieszenia, które trwa przez część miesiąca kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu, więc polecamy, aby decydować się na zawieszenie np. w 1 dniu miesiąca.

Ważne: Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, stąd wielu przedsiębiorców w branży edukacyjnej decyduje się na zawieszenie działalności wyłącznie w sierpniu tak, aby zachować ciągłość ubezpieczenia. Natomiast wtedy warto pamiętać, że 31 sierpnia nie będziemy już podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile nie uzyskamy tego tytułu w żaden inny sposób, czyli m.in. poprzez dopisanie się do ubezpieczenia zdrowotnego rodzica albo małżonka.

Natomiast jeśli rozważasz zawieszenie np. na całe wakacje lub jeszcze dłuższy okres i chcesz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie zawieszenia, powinieneś zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia). Szczegóły znajdują się tutaj: DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE

Możesz również dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, ale w trakcie zawieszenia nie możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

KSIĘGOWOŚĆ PODCZAS ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI

Jeśli przed zawieszeniem działalności prowadzisz księgowość – zawieszenie nie zwalania Cię z tego obowiązku. W zależności od tego, czy prowadzisz księgowość uproszczoną (podatkową księgę przychodów i rozchodów), pełną księgowość lub czy rozliczasz się ryczałtem twoje obowiązki będą nieco inne, dlatego w przypadku wątpliwości warto przed zawieszeniem skontaktować się np. z księgową.

Ważne: Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) ani ewidencji przychodów. Jeżeli jednak korzystasz ze zwolnienia z VAT albo prowadzisz ewidencję na kasie fiskalnej, masz obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży.

ROZLICZENIE ROCZNE A ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pamiętaj, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok podatkowy. Jesteś zobowiązany do złożenia zeznani nawet wtedy, gdy nie osiągnąłeś w ciągu roku żadnego dochodu.

 Jak widzisz, zawieszenie działalności gospodarczej to proces, który warto rozważyć, bo może stanowić istotne odciążenie Twojego budżetu w okresie wakacyjnym.

Jednak jak zawsze – należy się do takiej decyzji przygotować, dlatego jeśli będziesz potrzebować w tym zakresie wsparcia niekoniecznie typowo prawnego, ale także biznesowego, serdecznie zapraszamy Cię do Edulegal. Pomagamy przedsiębiorcom także w takich tematach.

Jak możemy Ci pomóc?

  • Masz pytania dot. zawieszenia działalności, a może jej prowadzenia? Potrzebujesz omówić z nami swoją działalność? Czekamy na Ciebie na konsultacji. 
  • Masz szybkie pytania dot. współpracy z Klientem? Zobacz nasz bestsellerowy ebook: „49 pytań o współprace z kursantami” 
  • A może potrzebujesz umów z kursantami, nauczycielami lub RODO? Jeśli tak, sprawdź nasze Pakiety dokumentów