Umowa zlecenie 2022

UMOWA ZLECENIE
q & A

UMOWA ZLECENIE 2022 DLA KOGO W BRANŻY EDUKACYJNEJ?

 • dla nauczycieli;
 • dla osób zajmujących stanowiska administracyjne;
 • dla wirtualnych asystentek;

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenia, jest umową starannego działania w której w pierwszej kolejności ważne jest zaangażowanie współpracownika i jego profesjonalne działanie.

ZAPAMIĘTAJ:

 1. strony umowy: zleceniobiorca i zleceniodawca;
 2. przedmiot umowy: zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy;

Ile wynosi WYNAGRODZENIE NA umowIE zlecenie 2022

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie będzie wynosiła 19,70 zł brutto. 

Czy umowa zlecenie w 2022 r. musi być podpisana?

Przepisy nie narzucają określonej formy zawarcia umowy zlecenie.

 • umowa może zostać zawarta ustnie;
 • umowa może zostać zawarta w formie dokumentowej;
 • umowa może zostać zawarta na piśmie;

WSKAZÓWKA

Zalecam zawarcie umowy zlecenia w formie pisemnej lub dokumentowej (np. skan umowy)

 • umowa zniweluje niejasności (nadinterpretację, niedomówienia) we wzajemnej współpracy;

 • w sytuacjach problematycznych umowa będzie Twoim narzędziem i zabezpieczeniem;

W jakim czasie trzeba podpisać umowę zlecenie w 2022 r.?

Przepisy nie określają terminu, ale jeśli zleceniobiorca musi być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, zleceniodawca musi zgłosić go do ZUS w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Oznacza to, że umowa powinna zostać podpisana bez zbędnej zwłoki.

Czy na umowie zlecenie urlop jest płatny?

Nie ma możliwości udzielenia płatnego urlopu dla zleceniobiorcy. Jest to przywilej dla pracowników, zatrudnionych na postawie umowy o pracę. Natomiast dobrowolnie można dodac taki zapis w umowie zlecenie.

Kto płaci składki od umowy zlecenie?

Zleceniodawca opłaca składki od umowy zlecenie.

Jakie składki trzeba płacić od umowy zlecenie w 2022 r.?

Obowiązkowe składki:

 • emerytalna;
 • rentowa
 • wypadkowa;
 • składka zdrowotna.

Dobrowolna jest składka chorobowa. Jeśli zleceniobiorca ma kilka tytułów do ubezpieczeń (np. wykonuje kilka zleceń), obowiązki dotyczące opłacania składek mogą różnić się w zależności od rodzaju tego tytułu i wysokości wynagrodzenia.

Co powinno być zawarte w umowie zlecenie?

W umowie zlecenie powinny się znależć takie elementy jak m.in.

 • data zawarcia;
 • oznaczenia stron umowy;
 • przedmiot umowy;
 • czas trwania;
 • termin wykonania zlecenia;
 • nakaz lub zakaz korzystania przez zleceniobiorcę ze wsparcia osób trzecich przy wykonywaniu umowy;
 • wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczania;
 • informacje o przekazanych zleceniobiorcy narzędziach i materiałach;
 • postanowienia dotyczące poufności, zakazu konkurencji;
 • INNE

Pamiętaj:

DOBRY WZÓR UMOWY POZWOLI CI DZIAŁAĆ BEZPIECZNIE I ZE SPOKOJEM.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do mnie lub skorzystaj z gotowych rozwiazań.

NASZE PRODUKTY