Umowa o dzieło z lektorem, czy można?

UMOWA O DZIEŁO Z LEKTOREM, NAUCZYCIELEM, CZY MOŻNA?

CZY MOŻNA PODPISAĆ UmowĘ o dzieło z lektorem, nauczycielem?

Umowa o dzieło z lektorem/nauczycielem czy mogę ją podpisać? To zależy, ale zasadniczo, nie.

Swoboda umów w prawie jest szeroka. Należy pamiętać jednak o ograniczeniach.

JEŚLI ZAWIERASZ UMOWĘ O DZIEŁO, KTÓRA MA CECHY UMOWY ZLECENIA, TO NAZYWANIE JEJ UMOWĄ O DZIEŁO (CZY TEŻ INNĄ) NIE ZMIENI JEJ POSTACI.

UMOWA O DZIEŁO DEFINICJA

Charakterystyczną cechą umowy o dzieło jest rezultat możliwy do osiągnięcia. 

DLACZEGO PRACA LEKTORA czy nauczyciela NIE PODLEGA POD DEFINICJĘ UMOWY O DZIEŁO?

Lektor lub nauczyciel, który prowadzi zajęcia ma za zadanie przekazać wiedzę słuchaczom w sposób rzetelny i zgodny z zaleceniami.

W rozumieniu przepisów ustawy – kodeks cywilny, nauczenie nie jest dziełem. Efekt nauczania nie jest możliwy do obiektywnego “zmierzenia” czy porównania z określonymi parametrami.

UMOWA O DZIEŁO Z LEKTOREM, WYJĄTKI. Kiedy można podpisać umowę o dzieło z lektorem lub nauczycielem?

Umowę o dzieło można podpisać, gdy lektor lub nauczyciel przygotowuje dla firmy materiały autorskie np. pomoce dydaktyczne, ćwiczenia itp.

WSKAZÓWKI

  • jeśli zatrudniasz lektora/nauczyciela, podpisz z nim umowę zlecenie, umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług;
  • od 2021 pojawił się obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUSu, w związku z powyższym mogą one być przedmiotem kontroli;

NASZE PRODUKTY