Umowa zlecenie z nauczycielem (PL) – E-instrukcja ze wzorem

457,00 

Opis

DLA KOGO?

Chcesz uregulować swoją współpracę z nauczycielem, ponieważ:

 • prowadzisz zajęcia w branży edukacyjnej;
 • prowadzisz szkołę językową;
 • chcesz legalnie i bezpiecznie zacząć współpracę z nauczycielem;
 • chcesz zabezpieczyć się przed “podbieraniem” Klientów przed nauczyciela;
 • chcesz zminimalizować ryzyko “nagłego” zniknięcia nauczyciela i rozwiązania przez niego umowy;
 • chcesz zadbać o wszystkie niezbędne formalności wynikające m.in. z RODO i uniknąć zarzutu naruszeń w tym zakresie;

 

CO ZNAJDZIESZ W PAKIECIE?

Umowę zlecenie dla nauczyciela (osoba fizyczna).

Umowę o współpracy z nauczycielem (B2B) (dla nauczyciela, który prowadzi własną działalność gospodarczą).

Klauzulę informacyjną RODO.

 

DLA KOGO NIE JEST PAKIET?

Pakiet nie jest przeznaczony dla nauczycieli. Pakiet uwzględnia w szczególności interesy właścicieli Szkół i branży edukacyjnej oraz ich potrzeby, a także potrzeby kursantów oraz zobowiązania, które Szkoła/firma z branży edu ma względem swoich kursantów.

 

DLACZEGO WARTO?

 • dokumenty powstawały we współpracy z branżą edukacyjną, są dostosowane to Twojej działalności;
 • dokumenty nie są typowymi „umowami z internetu”, uwzględniają potrzeby branży oraz dostarczają rozwiązania na często pojawiające się problemy;
 • ostatnia aktualizacja dokumentów – 24 maj 2022r.

Poza niezbędnymi postanowieniami znajdziesz w umowie także regulacje dotyczące:

 • zakresu obowiązków (poza prowadzeniem zajęć, znajdziesz tu również listę innych dodatkowych obowiązków);
 • miejsca i formy prowadzenia zajęć, w tym obowiązek przejścia na tryb on-line;
 • warunków płatności;
 • czasu trwania umowy,
 • regulacji dot. wypowiedzenia, które pozwolą Ci wymagać od Nauczyciela prowadzenia zajęć przez cały rok (wyjątek nie dotyczy ważnych przyczyn)
 • konsekwencji wypowiedzenia (np. obowiązek zapłaty kary umownej lub zwrotu kosztów szkoleń/know – how w przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta)
 • terminowej realizacja zajęć;
 • wizerunku,
 • zakazu działalności konkurencyjnej (2 modele);
 • odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy (postanowienia dot. kar umownych, odszkodowania);
 • przeniesienie praw autorskich, jeśli Lektor tworzy w trakcie trwania współpracy np. artykuły, posty w social media lub inne materiały, z których Szkoła chce korzystać po zakończeniu współpracy;
 • powierzenia przetwarzania danych (RODO)
 • poufności informacji.