• Klauzula informacyjna do Umowy (RODO, ustawa o prawach konsumenta, uśude)
  • Umowa o przeniesienie praw autorskich
  • Umowa zlecenie (uniwersalna) – E-instrukcja ze wzorem
  • Umowa zlecenie z nauczycielem (PL) – E-instrukcja ze wzorem