Umowa z firmą na zajęcia dla pracowników z e-instrukcją, (ENG)

497,00 

Opis

DLA KOGO WZÓR UMOWY Z FIRMĄ NA ZAJĘCIA DLA PRACOWNIKÓW Z E-INSTRUKCJĄ W WERSJI  ANGIELSKIEJ?

Chcesz uregulować swoją współpracę z zewnętrzną firmą, dla której pracowników będziesz świadczył usługi edukacyjne?

 1. chcesz legalnie, bezpiecznie i profesjonalnie zacząć waszą współpracę?
 2. chcesz zminimalizować ryzyko “nagłego” odwoływania zajęć lub rozwiązania umowy;
 3. chcesz zadbać o wszystkie niezbędne formalności wynikające m.in. z RODO i uniknąć zarzutu naruszeń w tym zakresie;

 

CO ZNAJDZIESZ W PAKIECIE?

Umowę o świadczenie usług, wersja angielska.

Klauzulę informacyjną RODO.

 

DLA KOGO NIE JEST PAKIET?

Pakiet nie jest przeznaczony dla firm, które zlecają usługi szkołom językowym lub firmom edukacyjnym. Pakiet uwzględnia w szczególności interesy właścicieli Szkół i branży edukacyjnej oraz ich potrzeby, a także potrzeby kursantów oraz zobowiązania, które Szkoła/firma z branży edu ma względem swoich kursantów.

 

DLACZEGO WARTO?

 1. dokumenty powstawały we współpracy z branżą edukacyjną, są dostosowane to Twojej działalności;
 2. dokumenty nie są typowymi „umowami z internetu”, uwzględniają potrzeby branży oraz dostarczają rozwiązania na często pojawiające się problemy;
 3. dokumenty zawierają różne opcje do wyboru, dzięki czemu możesz je swobodnie dostosować do swojej działalności,
 4. ostatnia aktualizacja dokumentów – 01 czerwiec 2022r.

Poza niezbędnymi postanowieniami znajdziesz w umowie także regulacje dotyczące:

 1. zakresu obowiązków,
 2. miejsca i formy prowadzenia zajęć, w tym obowiązek przejścia na tryb on-line (jeśli prowadzisz zajęcia stacjonarne)
 3. warunków płatności z różnymi opcjami (np. płatność przed rozpoczęciem zajęć lub po okresie rozliczeniowym)
 4. czasu trwania umowy z zasadami ustalania harmonogramu (np. przed rozpoczęciem zajęć, przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego, na bieżąco itp.)
 5. wizerunku i ew. zgody na wykorzystywanie logo, nazwy firmy do portfolio,
 6. kwestie dot. materiałów edukacyjnych,
 7. powierzenia przetwarzania danych (RODO), dzięki czemu będziesz mógł legalnie pracować na udostępnianych Ci danych osobowych uczestników,
 8. poufności informacji.