Jak zorganizować letni wypoczynek bez konieczności organizacji półkolonii wymagających zgłoszenia do Kuratorium

Jak zorganizować letni wypoczynek bez konieczności organizacji półkolonii wymagających zgłoszenia do Kuratorium

Jeśli  chcesz zorganizować dla swoich klientów – dzieci letni wypoczynek i nie wiesz  czy możesz to zrobisz bez zgody kuratorium to ten artykuł powstał z myślą o Tobie. 

Dowiesz się z niego najważniejszych prawnych aspektów organizacji jednodniowych warsztatów wakacyjnych oraz  zobaczysz jakie korzyści daje organizacja takich warsztatów.

Kiedy mamy do czynienia z wymogiem zgłoszenia do Kuratorium

O tym czy wypoczynek wymaga zgłoszenia do Kuratorium mówi art. 92 a Ustawy o Systemie Oświaty: Art.  92a. 1.  Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Jeśli chcesz podjąć się organizacji letniego wypoczynku, który nie wymagałby zgody Kuratorium zwróć uwagę na to, żeby to co robisz „nie podpadało” pod tę definicję. Możesz zmienić charakter Twojego wypoczynku modyfikując:
  1. cel wypoczynku – tu musisz zadbać, żeby celem nie była rekreacja czy regeneracja sił;
  2.  czas trwania (przykład – jednodniowe warsztaty).

Korzyści z organizacji jednodniowych warsztatów wakacyjnych.

Organizacja jednodniowych warsztatów wakacyjnych niesie za sobą wiele korzyści.

Poniżej przedstawię Ci niektóre z nich:

  1. Elastyczność i dostosowanie:

Jednodniowe warsztaty wakacyjne oferują większą elastyczność w planowaniu i dostosowaniu do potrzeb uczestników. Możesz zaplanować warsztaty na konkretne dni i godziny, które najlepiej pasują do harmonogramu uczestników.

  1. Szeroki wybór tematów:

Alternatywna forma jednodniowych warsztatów pozwala na szeroki wybór tematów, które mogą być interesujące dla różnych grup wiekowych i zainteresowań. Od zajęć artystycznych po naukowe eksperymenty – możliwości są nieograniczone.

  1. Mniejsze formalności organizacyjne:

W przeciwieństwie do półkolonii, które wymagają oficjalnego zgłoszenia do kuratorium, organizacja jednodniowych warsztatów wakacyjnych wiąże się z mniejszą ilością formalności. Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody czy zgłaszania wydarzenia do instytucji, co znacząco upraszcza proces organizacyjny.

  1.  Indywidualne podejście do uczestników:

W ramach jednodniowych warsztatów wakacyjnych możliwe jest zapewnienie bardziej indywidualnego podejścia do uczestników. Mniejsza grupa pozwala na lepsze dostosowanie programu do potrzeb i zainteresowań każdego uczestnika.

  1. Większa swoboda kreatywna:

Organizacja jednodniowych warsztatów wakacyjnych daje większą swobodę w tworzeniu programu i eksperymentowaniu z różnymi formami zajęć. Możesz skoncentrować się na kreatywnych i innowacyjnych aktywnościach, które przyciągną uwagę uczestników.

PODSUMOWANIE

Możesz więc swobodnie zorganizować zajęcia 1-dniowe bez obaw o wymogi  Kuratorium.

Jeśli jednak chciałbyś zorganizować w Twojej szkole językowej, firmie edukacyjnej więcej jednodniowych warsztatów, to w przypadku gdy będą one następować dzień po dniu, zadbaj o to, by nie uznano ich za półkolonie. Musisz więc bardzo dobrze przemyśleć zarówno kwestie prawne, organizacyjne i marketingowe. 

Pamiętaj o:

1) nazewnictwie, które nie będzie sugerowało uczestnictwa w półkoloniach,

2) właściwej komunikacji zarówno w social mediach, jak i w ofertach w innych miejscach;

3) odpowiednich deklaracjach od Uczestników,

4) zadbaniu o kwestie organizacyjne (zapisy/ zgody/umowy)

Jeśli interesuje Cię ta forma organizacji warsztatów podczas ferii letnich/zimowych i zastanawiasz się jak o to wszystko dobrze zorganizować, żeby nie uznano ich za półkolonie (co wiązałoby się z karami za nielegalną organizację półkolonii), sprawdź nasze szkolenie: „Jak zorganizować zajęcia wakacyjne/zimowe bez zgody Kuratorium? Alternatywy wypoczynku letniego/zimowego).

Dzięki temu możesz poznać sprawdzone metody i wskazówki dotyczące planowania i przeprowadzania jednodniowych warsztatów wakacyjnych bez zbędnych formalności.

SZKOLENIE ONLINE

Jak zorganizować zajęcia wakacyjne/ zimowe bez zgody kuratorium?