Jak zorganizować półkolonie dla dzieci 2023 r.?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

JAK ZORGANIZOWAĆ PÓŁKOLONIE DLA DZIECI 2023?

WYKUP DOSTĘP DO MASTERCLASS

JAK ZORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA WAKACYJNE BEZ ZGODY KURATORIUM

Wakacje to idealny czas na przygotowywanie oferty wakacyjnej przez Szkoły Językowe i firmy edukacyjne.

Jeśli planujesz zorganizować półkolonie i zadajesz sobie pytanie: jak zorganizować półkolonie dla dzieci w 2022 – zapoznaj się z tym artykułem.

Odpowiadam w nim także na pytanie:

 • co to są półkolonie i czy zawsze wymagają zgłoszenia sanepidu,
 • jakie wymagania należy spełnić, żeby zorganizować półkolonie oraz o czym należy pamiętać,
 • czy w sytuacji gdy nie chcesz organizować półkolonii, to zmiana nazwy zajęć dla dzieci z półkolonii na warsztaty wystarczy, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie półkolonii.

Co to są półkolonie?

Wypoczynek, który podlega wymogom ustawy o prawie oświaty, w tym tzw. półkolonie ma swoją ściśle określoną definicje. Nie ma znaczenia to, czy wypoczynek jest wypoczynkiem wyjazdowym czy odbywa się w miejscu zamieszkania.

Pod pojęciem półkolonii rozumie się wypoczynek:

 • organizowany dla dzieci i młodzieży
 • w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży,
 • trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni,
 • w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii zimowiska, obozu i biwaku.

Czy półkolonie trzeba zgłaszać do kuratorium?

Organizacja półkolonii wymaga zgłoszenia do kuratorium właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż na 14 dni od planowanego rozpoczęcia półkolonii.

Formularz zgłoszeniowy dla organizatorów półkolonii znajduje się na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Można go pobrać i wypełnić po uprzednim zarejestrowaniu, a następnie po zalogowaniu się na tę stronę. 

Po zarejestrowaniu wypoczynku, będzie on widoczny w elektronicznej bazie wypoczynku również na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl.

CZY KAŻDA PÓŁKOLONIA MUSI BYĆ ZAREJESTROWANA?

Tak, każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania, który odbywa się w godzinach pracy (np. lato w mieście, półkolonie w miejscu zamieszkania bez noclegu, itp.)?

TAK. Każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty.

Jakie są przewidziane kary za organizację wypoczynku bez zgłoszenia do kuratorium?

Kara grzywny to podstawowa kara, której może podlegać organizator wypoczynku, który:

 • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
 • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
 • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (…) czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju
 • w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

O karze grzywny mówi z art. 96a ustawy o systemie oświaty.

Nie chcę zgłaszać półkolonii. Czy mogę zmienić nazwę półkolonii na warsztaty?

Znasz już definicję wypoczynku. Niestety, sama zmiana nazwy nie wystarczy. Konieczne jest to, aby „warsztaty” spełniały określone wymagania, które pozwolą na uniknięcie zarzutu organizacji półkolonii.

Jeśli nie masz w planach organizacji półkolonii, ale mimo wszystko chciałbyś rozbudować i zadbać o swoją ofertę działając przy tym bezpiecznie i zgodnie z przepisami, sprawdź czy Masterclass “Jak zorganizować zajęcia edukacyjne dla dzieci w wakacje bez zgody Kuratorium” to szkolenie dla Ciebie. 

WYKUP DOSTĘP DO MASTERCLASS

JAK ZORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA WAKACYJNE BEZ ZGODY KURATORIUM

Kto może zorganizować półkolonie dla dzieci?

Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne, fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czy Szkoła Językowa lub firma edukacyjna może zorganizować półkolonie?

TAK. Przepisy pozwalają bowiem na organizację półkolonii przez osoby prawne oraz osoby fizyczne. Ograniczenie w tym zakresie dotyczyło wyłącznie wypoczynku zimowego w roku szkolnym 2021/2022 i miało związek z zagrożeniem COVID.

Jak zorganizować półkolonie? O czym należy pamiętać?

Na Organizatorze spoczywa szereg obowiązków i formalności.

Poza wspomnianym wyżej zgłoszeniem wypoczynku do kuratorium, konieczne jest także zebranie kart kwalifikacyjnych uczestników (ważne: od 2021 r. obowiązuje nowy wzór).
W karcie rodzic ma obowiązek poinformować Organizatora o chorobach i dolegliwościach dziecka oraz o wszelkich nietypowych problemach dziecka (np. alergie pokarmowe), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort dziecka lub innych uczestników.

W zakresie personelu Organizator musi zorganizować co najmniej kierownika wypoczynku oraz wychowawcę, którzy posiadają niezbędne wymagania (m.in. zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, zaświadczenie o niekaralności).

Dodatkowo, przed zgłoszeniem Organizator musi zadbać o to, żeby lokal, w którym ma być zorganizowany wypoczynek spełniał wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska wynikające m.in. z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej lub protokół okresowej kontroli obiektu. Konieczne jest posiadanie opinii potwierdzających spełnienie wymagań przeciwpożarowych, wydaną przez właściwego terenowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. W zależności od miejsca organizacji wypoczynku, konieczne może być dołączenie szkicu pomieszczeń budynku.

Organizator musi zadbać także o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku m.in. poprzez zapewnienie opieki medycznej (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny) w miejscu wypoczynku lub doraźnie w okolicznych podmiotach leczniczych;

Wymagania higieniczno-sanitarne będą uzależnione od formy wypoczynku oraz obiektu i terenu, w którym będzie on zorganizowany, o czym więcej poniżej.

Jakie dokumenty powinien posiadać organizator wypoczynku w zakresie obiektu, w którym organizowany będzie wypoczynek?

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie:
  – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 2. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:

  – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,

  kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

  1. w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:

  – szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,

  – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

  1. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

   PODSUMOWANIE:

   Jeśli organizujesz półkolonie, najlepiej zacznij od rozpisania sobie wszystkich wymogów formalnych.  

   Możesz skontaktować się w tym celu także z Kuratorium, które podpowie Ci o co powinieneś zadbać i co przygotować. 

   Więcej o organizacji półkolonii przeczytasz także na stronie, TUTAJ

MASTERCLASS

JAK ZORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA WAKACYJNE BEZ ZGODY KURATORIUM

czego dowiesz się z nagrania i jakie rozwiązania uzyskasz?