Jak legalnie udzielać korepetycji w 2023r.?

JAK LEGALNIE UDZIELAĆ KOREPETYCJI ?

[*wpis archiwalny w zakresie dot. działalności nierejestrowanej. W trakcie aktualizacji z uwagi na zmiany przepisów]

Udzielasz korepetycji? Nie jesteś pewien czy musisz to zgłosić? Zastanawiasz się czy może potrzebna jest Ci działalność gospodarcza, aby legalnie udzielać korepetycji? Wszystkie najważniejsze prawne aspekty dotyczące tego tematu, zebrałam w formie pytań i odpowiedzi, aby na ich podstawie odpowiedzieć na pytanie: jak legalnie udzielać korepetycji?

Czy każdy może udzielać korepetycji?

Odpowiedź na to pytanie, brzmi: to zależy. Oczywiście od strony prawnej, nie ma żadnych wymagań dotyczących kwalifikacji osoby udzielającej korepetycji. Jednakże musi to być osoba, która posiada wiedzę w temacie, w którym chce uczyć innych.

Czy trzeba zgłaszać korepetycje?

Na samym początku warto wyróżnić dwie kwestie: udzielanie korepetycji okazjonalnie oraz w sposób ciągły (np. w szkole językowej).

Jeżeli korepetycje są udzielane okazjonalnie, nie są uznane za działalność noszącą znamiona działalności gospodarczej. Takie stanowisko podziela również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji z dnia 18 czerwca 2019 r. (0115-KDIT3.4011.152.2019.2.DP) stwierdził, że:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące regulacje prawne stwierdzić należy, że z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż czynności podejmowane przez Wnioskodawczynię nie będą miały charakteru ani zorganizowanego, ani ciągłego w znaczeniu wynikającym z cytowanej uprzednio definicji ustawowej. Wnioskodawczyni dopasowuje terminy zajęć do osób korzystających z lekcji (brak ciągłości) oraz wykorzystuje jedynie własną wiedzę (brak zorganizowania). Oznacza to, że udzielanie korepetycji stanowi działalność wykonywaną osobiście – działalność oświatową, wymienioną w przepisie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego zastosowanie poprzez art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wyłącza możliwość zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, a co za tym idzie do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast, jeżeli korepetycje są głównym źródłem dochodu, a ich udzielanie jest procesem zorganizowanym i ciągłym, uznaje się to za działalność korepetytora. Działalność może być wykonywane na dwa podstawowe sposoby: w formie działalności nierejestrowanej oraz działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia korepetycji w formie działalności nierejestrowanej, należy pamiętać, że mimo iż taka działalność nie wiąże się z obowiązkiem wpisu do CEiDG, to jest obwarowana obowiązkami prawno-księgowymi. Należą do nich przede wszystkim limit przychodów – do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz prowadzenie ewidencji przychodów, celem rocznego rozliczenia w PIT-36 (więcej w odpowiedzi na kolejne pytanie).

W przypadku zgłoszenia prowadzenia korepetycji jako działalności gospodarczej, należy pamiętać o zarejestrowaniu w CEIDG, prawidłowym PKD dla takiej działalności oraz o innych obowiązkach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej.

Jeśli nie chcesz zakładać działalności, poza wspomnianym już wyżej podstawowymi sposobami prowadzenia działalności, warto rozważyć inne dostępne na rynku opcje takie jak np. inkubatory przedsiębiorczości. Są to podmioty, które wspierają młodych przedsiębiorców startujących ze swoim pierwszym biznesem. Dzięki inkubatorom, początkujący przedsiębiorca może korzystać z ich osobowości prawnej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi rejestrować swojej firmy. Dodatkowo inkubator wspiera w kwestiach księgowych czy np. udostępnienia powierzchni biurowej. W zamian przedsiębiorca wnosi ustaloną opłatę celem zawiązania współpracy z inkubatorem przedsiębiorczości.           

Działalność nierejestrowana a korepetycje

Jak wspomniałam wyżej, korepetycje można prowadzić w ramach działalności nierejestrowanej. Jest to działalność pozbawiona obowiązku rejestracji firmy w CEiDG i opłacania składek ZUS. Nie ma także obowiązku opłacania comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Jednakże należy pamiętać o:

– limicie przychodów: 1505 zł brutto w 2022 roku oraz

– zweryfikowania obowiązku opłacania podatku VAT czy prowadzenia kasy fiskalnej,

– uregulowaniu kwestii współprac z klientami (np. w formie umów/Regulaminów w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o prawach konsumenta),

– uregulowaniu kwestii RODO (np. przekazywaniu klauzul informacyjnych RODO, wdrożeniu RODO w działalności).

Poza tym działalność nierejestrowana mimo, iż nie jest obwarowana obowiązkiem prowadzenia księgowości, to wiąże się z prowadzeniem prostej ewidencji przychodów. Jest to konieczne przede wszystkim do rocznego rozliczenia się z osiągniętych przychodów w PIT-36.

Podsumowując – przed podjęciem działalności nierejestrowanej celem udzielania korepetycji, pamiętaj o:

  1. limicie przychodów,

  2. prowadzeniu prostej ewidencji przychodów,

  3. rocznego rozliczenia z prowadzonej działalności w PIT-36,

  4. zweryfikowania obowiązku posiadania kasy fiskalnej,

  5. zweryfikowania obowiązku opłacania podatku VAT.

Zwracam także na uwagę na „lukę” w przepisach dot. działalności nierejestrowanej, która utrudnia prowadzenie działalności nierejestrowanej i która nakłada na Kursantów korzystających z usług korepetytora obowiązek zgłaszania korepetytora do ubezpieczeń.

Ile można zarobić na korepetycjach?

Tutaj także odpowiem – to zależy. Zależy od wielu czynników: rodzaju udzielanych korepetycji, ich formy, lokalizacji, a także samej renomy korepetytora i jego doświadczenia.

Duże znaczenie ma także to, czy korepetytor jest zatrudniony na takim stanowisku przez np. szkołę językową czy inną firmę edukacyjną czy też prowadzi taką działalność na własną rękę. Stawki są bardzo różne i mogą zaczynać się od parunastu złotych na godzinę, a kończyć na zarobkach rzędu kilku tysięcy w skali miesiąc.

Czy trzeba płacić podatek z korepetycji? Czy korepetycje są zwolnione z podatku?

To pytanie zawsze pojawia się w kwestii zarobków – czy i ile trzeba płacić podatku.

Podatek dochodowy:

W aktualnym stanie prawnym osoby udzielające korepetycji, zobowiązane są do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od tego czy prowadzisz działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną czy też działasz poprzez inkubator przedsiębiorczości.

Oczywiście obowiązują też zwolnienia w tym zakresie, ale ostatecznie to, czy będziesz miał możliwość z nich skorzystać i ostatecznie nie zostaniesz obciążony podatkiem dowiesz się po zakończeniu roku kalendarzowy w ramach rozliczenia rocznego.

Podatek VAT:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, istnieją zwolnienia związane z obowiązkiem opłacania podatku VAT. W zależności od tego w jaki sposób działasz, jakie usługi świadczysz, czy działasz samodzielnie czy współpracujesz z innymi korepetytorami, Twoja sytuacja może się różnić.

Ile wynosi podatek od korepetycji?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie.

Podatek dochodowy:

Wysokość podatku dochodowego od korepetycji jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania prowadzonej działalności oraz od zarobków. Tak jak wspomniałam wyżej, może się również okazać, że jeśli Twoje zarobki są niskie, będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia.

Podatek VAT:

Podatek VAT wynosi 23%. To czy będziesz musiał go opłacać zależy od czynników wskazanych w odpowiedzi na poprzednie pytanie.

Czy korepetycje trzeba rozliczać? Czy trzeba rozliczać się z korepetycji?

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z odpowiedziami na poprzednie pytania już wiesz, że z korepetycji należy się rozliczać zawsze.

To, kiedy należy się rozliczać, w jakich terminach i na jakich zasadach zależy od tego czy korepetycje prowadzone są jako działalność okazjonalna, działalność nierejestrowana czy też zarejestrowana działalność gospodarcza.

Czy nauczyciel musi rejestrować korepetycje? Jak nauczyciel może rozliczyć korepetycje?

Jeśli nauczyciel jest zatrudniony przez podmiot zewnętrzny, rozliczenie korepetycji należy przede wszystkim do podmiotu zatrudniającego (niezależnie od tego czy zatrudnienie odbywa się w oparciu o umowę o pracę czy umowę zlecenie).

W tym miejscu od razu zwracam uwagę, że popularne zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło wiąże się z wysokim ryzykiem zarzutu ze strony organów podatkowych i ZUS. Więcej o tym przeczytasz we wpisie UMOWA O DZIEŁO Z LEKTOREM – CZY MOŻNA.

Jeśli nauczyciel działa samodzielnie, wróć do odpowiedzi na poprzednie pytanie.

Ile może dorobić nauczyciel bez podatku?

Nauczyciel może udzielać korepetycji w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej, pamiętając, aby nie przekroczyć limitu przychodów do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wówczas nie ma obowiązku comiesięcznego opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z przychodów musi rozliczyć się natomiast w rozliczeniu rocznym PIT.

Jeśli dochód osiągnięty w trakcie roku nie przekroczy 30 000 zł, podatnik nie zapłaci podatku.

Jak legalnie udzielać korepetycji?

Odpowiadając na to pytanie i jednocześnie podsumowując powyższą analizę – aby legalnie udzielać korepetycji, należy najpierw ustalić, czy jest to zajęcie okazjonalne czy też stałe i regularne. Od tego bowiem będą uzależnione obowiązki dotyczące prowadzonej działalności i opłacania określonych podatków.

Niezależnie od tego, w jakiej formie korepetytor decyduje się udzielać korepetycji musi pamiętać o obowiązkach prawno-podatkowych. Dopiero zweryfikowanie i spełnienie wymagań prawno-księgowych, pozwoli na legalne udzielanie korepetycji.

NASZE PRODUKTY